DET GEMENSAMMA KÖKET

Den som önskar använda köket skall ansöka om nyckel hos föreningen. Länk till ansökningsformulär (kontrakt samt depositionsavtal) finns längst ner på sidan. Skriv ut, fyll i och lämna till ansvarig styrelsemedlem Juha Kustila.

Styrelsen ansvarar för beviljande och eventuell avstängning av nyckeln. Nyckeln är personlig och får ej lånas ut till andra personer än familjemedlemmar enligt ansökningsblanketten. Vid missbruk kan du bli avstängd från köket genom styrelsebeslut. Efter inpassering åligger det medlemmen att kontrollera att lokal och redskap är i gott skick. Felanmälan görs omedelbart till nedanstående kontaktperson.

Användning av kök och tvättstuga sker på egen risk och du är ansvarig för minderåriga som vistas i lokalen. Bostadsrättsföreningen har inga försäkringar som täcker olyckshändelse eller skadegörelse.

Kontroll av föregående inpasseringar kan komma att ske för att finna ansvarig till skadegörelse.

Köket är öppet dygnet runt men matlagning på spis/ugn får endast ske mellan 05.00 – 00:00. Man lånar ingen annans personliga saker redskap till matlagning. Detta kan också riskera att man stängs av från köket om detta kommer till styrelsens kännedom.

Kökets kontaktperson som ansvarar för köksnycklar är Juha Kustila telefon: 070-444 21 02 vardagar 10.00 – 22.00 (vänligen respektera tiderna).

ORDNINGSREGLER SOM SKA FÖLJAS

Ytorna (diskbänk etc) skall torkas av.
Ugnen skall städas efter användning.
Golven skall sopas och våttorkas vid behov. Detta innebär att det inte får finnas
smulor, skräp, matrester och fläckar kvar på golvet.
Vasken skall göras ren.
Släng sopor och annat skräp i behållarna på baksidan av huset. När förbrukningsmaterial som papper, disktrasor, rengöringsmedel, etc är slut, meddela styrelsen via mail.

Om något skulle gå sönder är du skyldig att ersätta detta. Anmäl det inträffade till styrelsen.
Lämna köket i det skick du själv önskar finna det.

DESSA TVÅ DOKUMENT SKALL MEDTAS VID UTHÄMTNING AV NYCKLAR

KONTRAKT

DEPOSITIONSAVTAL

© Copyright 2018 - BRF RUNÖ PARK