• BOENDEINFO

Som bostadsrättsinnehavare äger du en andel i bostadsrättsföreningen, vilket innebär att du själv tar ansvar och sköter om allt som finns innanför dörren till din lägenhet. Styrelsen i föreningens fattar beslut kring alla gemensamma frågor och angelägenheter som rör fastigheten samt ansvarar för skötsel och underhåll. Det förväntas av dig som bostadsrättsinnehavare att värna om vår gemensamma inom- och utomhusmiljö. Vänligen ta dig tid till att läsa igenom alla våra Trivsel & Ordningsregler.
Tvättstuga

Tvättstugan består av en tvättmaskin och en torktumlare som endast får nyttjas av boende i Brf Runö Park.

 • Maskinerna får brukas mellan klockan 7.00 till 22.00, och bokas på bokningstavla utanför tvättstugan.
 • Torktumlaren får användas upp till en timme efter avslutad tvättid
 • Boka endast ett pass i taget. När du är klar får du boka en ny tid.
 • Tvättstugan ska aktivt användas under den tid man har en bokning, i annat fall tillfaller tvättiden efter en timme och en annan boende har rätt att ta över tvättiden.
 • Det är viktigt att man bokar av tvättiden om man får förhinder så att en annan boende kan utnyttja den.
 • Efter avslutad tvätt ska tvättstugan städas: ludd ska tas bort från torktumlaren, golvet ska sopas och våttorkas.
  Lämna inte kvar några kläder.

Se till att vara rädd om föreningens gemensamma egendom, vi vill alla nyttja och glädjas av en ren och fin tvättstuga!

Sophantering

Hushållsopor
Bostadsrättsinnehavare ska slänga hushållssopor i kärl som finns placerade på baksidan av byggnaden i anslutning till kökets varumottagning. Soppåsar ska vara väl tillslutna för att förhindra nedsmutsning och dålig lukt. Soppåsar får ej ställas i korridorerna i väntan på att slängas i sopkärl. Sopsortera så långt det är möjligt. Stora kartonger, möbelemballage, plats etc. ska ej kastas i behållare för hushållssopor.

Glas, papp, plast & tidningsreturer
Kommunen har på ett flertal platser inrättat inlämningsstationer för dessa sopor.

Övrigt avfall, elavfall, kemiska produkter
Dessa sopor hänvisas till Brännarbackens återvinningsstation, för öppettider, se kommunens hemsida: www.osteraker.se
Tänk på dem som har sophämtningen som jobb, sortera dina sopor så långt det är möjligt så att inte föreningen får klagomål.

Akuta fel

Som bostadsrättsinnehavare och boende är du skyldig att omedelbart åtgärda skador och missfunktioner som drabbar din egen lägenhet som t.ex. igentäppta avlopp, läckande kranar, trasiga fönster etc. Du ska vara aktsam om och vårda din lägenhet samt föreningens egendom i övrigt. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte håller din lägenhet i gott skick eller om du vid avflytt lämnar lägenheten med skador.

Du bör också anmäla skador som du uppmärksammar på föreningens ägda egendom som t.ex. ytterbelysning, entrédörr, läckor, skadedjur etc.

Vid felanmälan av skador i fastigheten eller frågor kring enklare åtgärder kring sopor och ordning i huset, vänligen kontakta husvärden Juha Kustila på tel: 070 444 21 02 mellan 10.00 – 22.00 (vänligen respektera tiderna).

Om det är extremt brådskande och har uppstått en akut skada, till exempel vattenskada ring REDAB Jour på tel: 0176 279180

Uthyrning

Om en bostadsrättsinnehavare önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs styrelsens samtycke. Lägenheterna/rummen är avsedda att användas som övernattningsbostad och får inte upplåtas/användas som kontor eller annan verksamhet, om inte styrelsen gett sitt medgivande till detta. Utomstående personer får inte bo i din lägenhet om du inte har ansökt hos styrelsen. 

Läs igenom reglerna vad som gäller för uthyrning innan du gör en ansökan till styrelsen. Ansökan görs genom formuläret under Kontakta oss/Medlemmar. En kopia på andrahandsuthyresavtalet ska skickas eller lämnas in samtidigt som ansökan görs.

Av ansökan ska följande framgå:

 • Andrahandshyresgästens namn, personnummer, och kontaktuppgifter.
 • Bostadsrättsinnehavarens kontaktuppgifter under tiden för andrahandsuthyrningen (Postadress, e-postadress, och telefonnummer).
 • Tidsperioden för uthyrningen (föreningen godkänner endast 6 månader i taget).
 • Till ansökningshandlingen ska en kopia av andrahandshyresavtalet bifogas.
 • Kvitto på inbetald ansökningsavgift 500 kr Swedbank 8327-9 914 657 200-4
 • Ansökan mailas till brfrunopark@hotmail.com

Då ansökan kommit in fattar Styrelsen beslut i frågan om samtycke vid nästkommande styrelsemöte.

Villkor för andrahandsuthyrning

 • Bostadsrättsinnehavaren ska hålla styrelsen fortlöpande underrättad om sin egen postadress, telefonnummer, och e-postadress.
 • Ett samtycke från styrelsen begränsas alltid till att avse en viss tid, normalt 6 månader.
 • Att såväl bostadsrättsinnehavaren som andrahandshyresgästen ska ha en för lägenheten gällande hemförsäkring med bostadsrättstillägg under uthyrningsperioden.
 • Andrahandshyresgästen ska presentera sig för styrelsen vid det styrelsemöte som följer närmast efter inflyttningen i lägenheten, bland annat för att informeras om gällande ordningsregler i föreningen. Läs mer under Trivsel & Ordningsregler.
Nycklar

Föreningen tillämpar taggsystem och taggar beställs av Österåkers Lås och larm, faktura kommer på hyresavi. Avgift är 350 kr st

Avgifter

Avgifter för 2018

Pantsättning (1 % av pbb)                    440 kr betalas av ägaren.

Överlåtelse (2,5 % av pbb)                   1 100 kr betalas av köparen.

Upplåtelse                                               500 kr betalas av ägaren.

Samtliga avgifter ska sättas in på föreningens konto vid försäljning, uthyrning i andra hand eller vid pantsättning.
Märk överföringen med lägenhetsnumret.

Priser (Prisbasbelopp 44000 för 2012)

Läs mer under menyrad Ekonomi.

Cykel & Bilparkering

Cykel & moped
Alla cyklar och mopeder ska förvaras på avsedd plats utanför huset. Det är absolut förbjudet att förvara cyklar i korridorerna i fastigheten då det försvårar utrymning vid brand samt räddningspersonalens arbete.

Bilparkering
Brf Runö Park har totalt 18 parkeringsplatser till uthyrning. Föreningen har inget garage men utomhusparkering. Kostnaden per månad är 200 kr utan tillgång till el alternativt  350 kr med elstolpe. Kontakta husvärd Juha Kustila om du är intresserad av parkeringsplats på tel: 070 444 21 02 mellan 10.00 – 22.00 (vänligen respektera tiderna).

Gemensamt kök

Köket är öppet dygnet runt men matlagning på spis/ugn får endast ske mellan 05.00 – 00:00. Man får inte låna andra boendes personliga saker till matlagning. Vilket också kan vara ett skäl till avstängning om det kommer till styrelsens kännedom.

Ordningsregler i köket:

 • Alla ytorna i köket ska torkas av efter användning (diskbänk, spis etc.)
 • Ugnen skall städas efter användning.
 • Golven skall sopas och våttorkas vid behov. Detta innebär att det inte får finnas smulor, skräp, matrester och fläckar kvar på golvet när du lämnar köket.
 • Vasken ska alltid göras ren.
 • Om något skulle gå sönder är du skyldig att anmäla detta till Juha Kuntilas samt ersätta skadan.
 • Slänga sopor och annat skräp i behållarna på baksidan av huset.
 • När förbrukningsmaterial som papper, disktrasor, rengöringsmedel etc. är slut, vänligen meddela styrelsen via mail.

Viktig information: 

 • Vid missbruk kan du bli avstängd från köket genom styrelsebeslut.
 • Efter inpassering i köket åligger det medlemmen att kontrollera att lokal och redskap är i gott skick.
 • Felanmälan görs omedelbart till Juha Kustila.
 • Användning av kök och tvättstuga sker på egen risk och du är  ansvarig för minderåriga som vistas i lokalen.
 • Bostadsrättsföreningen har inga försäkringar som täcker olyckshändelse eller skadegörelse.
 • Kontroll av föregående inpasseringar kan komma att ske för att finna ansvarig till skadegörelse.

Vänligen lämna köket i det skick du själv önskar finna det.

Styrelsen

Tab Content goes here

© Copyright 2018 - BRF RUNÖ PARK